Bộ kiểm tra sửa chữa xe điện (Bộ TEST)

Sau đây tôi xin giới thiệu tới các bạn bộ kiểm tra phát hiện lỗi xe điện hiệu Junxin.

Tổng quan.

1) Kích thước tổng thể: 11cm x 7. 5cm x 2. 5cm

2) Bộ TEST được điều khiển và xử lý bởi một con chip nhỏ nằm trên bo main của mạch nhằm thực hiện kiểm tra phát hiện lỗi của thiết bị như tay ga, cảm biến động cơ, cuộn dây động cơ không chổi than, bộ TEST là một công cụ không thể thiếu để

bảo trì và sửa chữa xe điện.

Hình 1-54: Bộ kiểm tra xe điện

Chi tiết cách test tại link  youtube sau đây:  https://www.youtube.com/watch?v=JD-1actRQhc

Test bo điều khiển (Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6)

Test cảm biến HALL động cơ (Ha,Hb,Hc)

Test pha động cơ (XA,XB,XC)

Đèn báo nguồn máy test  o(下) 1电港开美

3) Cách sử dụng bộ kiểm tra phát hiện lỗi xe đạp điện.

  1. a) Kiểm tra tay ga

Bước đầu bật Switch ON, khi công tắc được bật ON (Nút màu đỏ ON/OFF trên bo TEST). Lúc này đèn báo nguồn sáng. Kết nối đầu kẹp vào các đầu dây của tay ga tương ứng : đỏ vào đỏ, đen vào đen, xanh lá vào xanh lá, sau đó vặn ga và quan sát đèn, nếu đèn sáng dần dần và trở nên sáng nhất thì kết luận tay ga tốt. Ngược lại khi vặn ga đèn không sáng, không ga đèn vẫn sáng hoặc sáng mờ ta có thể kết luận tay ga hỏng.

Chi tiết xem video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TZM445gQg0k

Hình 1-55: Thể hiện cách kiểm tra tay ga.

 

  1. b) Kiểm tra cảm biến động cơ

Cắm giắc nhựa có 5 dây Đỏ, Đen, Vàng, Xanh lá, Xanh dương (Giắc nhìn ngang từ hàng Ha, Hb, Hc). Dây đỏ và đen đòi hỏi phải cắm chính xác còn lại 3 dây Xanh lá, xanh dương, vàng có thể cắm tùy ý. Sau đó bật công tắc của bộ TEST đồng thời kết hợp quay động cơ và nhìn xem Ha, Hb, Hc có sáng không. Đèn tín hiệu tại 3 đèn Ha, Hb, He sáng théo thứ tự có nghĩa là cảm biến động cơ tốt. Bất kỳ tín hiệu đèn nào không sáng hoặc sáng mà không đổi trạng thái có nghĩa là hỏng cảm biến tại chân đó.

  1. c) Kiểm tra pha động cơ

Kẹp 3 đầu dây Vàng, Xanh lá, Xanh dương (Nhìn ngang từ hàng Xa, Xb, Xe) vào 3 pha của động cơ, không đòi hỏi chính xác phải đúng màu dây. Sau đó kết hợp quay động cơ và quan sát xem đèn Xa, Xb, Xe có sáng không. Nếu đèn tín hiệu tại 3 đèn Xa, Xb, Xe đều sáng mờ và trở nên sáng nhất khi ta quay động cơ có nghĩa pha động cơ tốt. Ngược lại khi có 1, 2 hoặc ba đèn không sáng có thể kết luận động cơ bị mất pha hoặc tiếp xúc kém cần kiểm tra lại động cơ.

Chi tiết xem video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TZM445gQg0k

  1. d) Kỹ năng kiểm tra bo điều khiển

+ Rút 3 dây pha và giắc cảm biến của động cơ ra khỏi bo điều khiển của xe đạp điện.

+ Kết nối dây pha và giắc cảm biến của bo điều khiển (2 Giắc vừa rút từ động cơ ra) vào bộ TEST Sau đó bật khóa điện (Cấp nguồn cho bo điều khiển). Lúc này đèn tín hiệu 5V tại bo TEST sẽ sáng (không sáng có nghĩa là đầu ra của bo điều khiển bị mất 5V hoặc chưa cấp nguồn cho bo điều khiển). Sau đó vặn thử tay ga, đèn từ Q1 đến Q6 sẽ sáng lần lượt theo từng cặp thì có thể kết luận bo điều khiển tốt. Ngược lại đèn từ Q1 đến Q6 có hiện tượng sáng khác hoặc không sáng có nghĩa là bo lỗi.

  1. e) Phát hiện góc pha động cơ

Động cơ 60 : Cắm giắc 5 dây Đỏ, Đen, Vàng, Xanh lá, Xanh dương (Giắc nhìn ngang từ hàng Ha, Hb, He) vào 5 dây cảm biến của động cơ. Dây đỏ và đen đòi hỏi phải cắm chính xác còn lại 3 dây Xanh lá, Xanh dương, Vàng có thể cắm tùy ý. Sau đó bật công tắc của bộ TEST đồng thời từ từ quay động cơ theo chiều kim đồng hồ (chiều tiến của xe) và quan sát đèn. Nếu từ trái sang phải Ha, Hb, Hc ba trạng thái chỉ báo thay đổi tuần tự như sau 100-110-111-011-001-000. Nếu trạng thái thay đổi theo thứ tự ngược lại, thì cắm lại bất kỳ hai trong ba dây cảm biến màu vàng, xanh lá và xanh dương nào. Sau đó lại từ từ quay động cơ theo chiều kim đồng hồ (chiều tiến của xe) và quan sát đèn báo Ha, Hb, Hc với trình tự là 100-110-111-011-001-000. Kết luận chuỗi pha động cơ là góc 60° . Ngay tại thời điểm này, hãy nhớ rằng trình tự chính xác của các màu dây của bộ TEST màu xanh dương, xanh lá và vàng tương ứng với trình tự màu của ba dây cảm biến của động cơ, trình tự màu này là trình tự pha của cảm biến Hall Ha, Hb và Hc.

Động cơ 120 : Cách xác định góc pha 120″ tương tự như cách xác định góc pha 60 nhưng trình tự trạng thái đèn Ha, Hb, Hc sáng như sau 100-110-010-011-001-101

Hãy nhớ rằng thứ tự chính xác của các đường màu vàng, xanh cây và xanh dương của máy thử tương ứng với trình tự màu của ba dây pha của động cơ, trình tự màu này cũng là trình tự pha của cảm biến Hall Ha, Hb và Hc.

  1. f) Phát hiện trình tự cuộn dây

Thông qua các thử nghiệm trên, trình tự pha của cảm biến Hall Ha, Hb và Hc có cùng trình tự màu, do đó trình tự pha cuộn dây động cơ và màu thứ tự pha Hall hầu hết các nhà sản xuất đã quy ước chung.

Phần lớn các nhà sản xuất quan tâm tới chuỗi cảm biến Hall của động cơ và cũng có những trường hợp không theo một trình tự nào miễn là có cảm biến Hall và hoạt động được khi kết nối với bo điều khiển. Sau khi đã xác định được góc pha thì còn lại 6 cách đảo dây ba pha động cơ sao cho động cơ chạy trơn tru, không phát ra tiếng ồn và dòng không tải nhỏ, thông thường nó không vượt quá 1A. Chính vì vậy trình tự pha của cuộn dây động cơ và trình tự màu sắc của cảm biến Hall chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bằng bộ TEST

Chú thích chuỗi trình tự:

Ha, Hb, Hc có trình tự 100-110-111-011-001-000 có nghĩa nó diễn biến như sau:

100: Ha sáng, Hb không sáng, Hc không sáng

110: Ha sáng, Hb sáng, Hc không sáng

111: Ha sáng, Hb sáng, Hc sáng

011: Ha không sáng, Hb sáng, Hc sáng

001: Ha không sáng, Hb không sáng, Hc sáng

000: Ha không sáng, Hb không sáng, Hc không sáng

  1. g) Sữa chữa các lỗi nếu có của bộ TEST

+ Đèn báo nguồn của bộ TEST không sáng hoặc sáng lờ mờ: Kiểm tra lại nguồn cấp cho bộ TEST (PIN vuông 9V), nếu PIN yếu hoặc hỏng yêu cầu cần thay thế ngay.

+ Công tắc bật ON nhưng đèn nguồn không sáng: Có 3 nguyên nhân chính như hỏng PIN vuông 9V, hỏng công tắc ON/OFF của bộ TEST, hỏng IC ổn áp 7805.

+ Trong quá trình sử dụng tất cả thiết bị tốt nhưng LED báo trạng thái có led sáng có led không: Có thể led của bộ TEST bị cháy bạn có thể tháo ra thay thế tương đương bằng một led khác.