Bộ đổi nguồn trên xe đạp điện

  1. Cấu trúc bộ đổi nguồn:

Bộ đổi nguồn có tác dụng  chuyển đổi  nguồn áp của xe (36v-72v) thành 12V để cấp cho hệ thống điện của xe bao gồm đèn, còi, xi nhan, … Bộ đổi nguồn thường có ba dây dẫn. một đường dây điện màu đỏ là dây dương  dây này có nhiệm vụ lấy nguồn từ dương acquy cấp vào đổi nguồn, một dây âm màu đen( dây âm ) để cấp mát cho đổi nguồn. một dây vàng là dây dương nguồn ra 12V.

2 Cách đấu nối bộ đổi nguồn:

Đấu nối theo hình vẽ trên ta xe được nguồn dương ra 12V để cấp cho hệ thống.

3.lỗi thường gặp của bộ đổi nguồn:

Lỗi thường gặp của bộ đổi nguồn là không cấp nguồn ra 12V ở đầu ra ( dây vàng). nếu đèn, còi, xi nhan không hoạt động thì hãy kiểm tra bộ đổi nguồn. cần kiểm tra và tiến hành thay thế.

4. kỹ năng phát hiện lỗi của bộ đổi nguồn.

Sử dụng đồng hồ vạn năng, đặt ở thang do 200 DC. mở công tắc nguồn, đầu tiên đo điện áp đầu vào cấp cho đổi nguồn ( đo lại 2 chân đỏ và đen bộ đổi nguồn, điện áp phải giống với điện áp của xe là đạt.

sau đó đo điện ap ra 12 từ dây vàng. nếu không đủ hoặc vượt quá điện áp thì kết luận đổi nguồn hỏng  và phải cần được thay thế.

Cần lưu ý là khi kiểm tra bộ đổi nguồn phải chắc chắn là điện nguồn đã vào dây đỏ và dây đen của bộ đổi nguồn. nếu vẫn không có điện áp 12V ra thì tiến hành tháo bộ đổi nguồn kiểm tra cầu trì, mạch điện tử có lỗi gì không. Nếu không khắc phục được thì tiến hành thay thế.