1. Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân từ người dùng khi họ truy cập mangasky.net. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin liên quan khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin này và chỉ sử dụng nó để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ, xử lý thanh toán, cung cấp thông báo về tình trạng tài khoản, và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc khi cần thiết theo luật pháp.

3. Bảo mật
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép và tiết lộ thông tin cá nhân.

4. Cookie
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và theo dõi hoạt động trang web. Người dùng có thể từ chối cookie trong trình duyệt của họ, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của trang web.

5. Thay đổi chính sách
Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi.

6. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ: [email protected].

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.